ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ( 2 )
66.67%
ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ ( 1 )
33.33%
อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี ( 0 )
0.00%