เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สขร

วันที่ 12 ก.พ. 63 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

สรุปผลการดำเนิเนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม  2562   -  มกราคม  2563 

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

ตค.pdf1,015.33 KB
พย.pdf509.34 KB
ธค.pdf586.50 KB
มกรา.pdf348.78 KB
มกรา (2).pdf653.01 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.02s. 0.50MB