เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

วันที่ 27 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่1.pdf1.14 MB
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่2.pdf1.14 MB
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่3.pdf1.13 MB
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 ไตรมาสที่4.pdf1.12 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.01s. 0.50MB