เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

วันที่ 27 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ของอบต.บึงกอก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การใช้งบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน.pdf1.73 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลงบประมาณ

0.01s. 0.50MB