เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด CS หมู่ 8 (สายจากสี่แยกนานายสมเจตฯ ) 17925 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลาด่ยางชนิด CS หมู่ 7 (จากบ้านายอนุทิน ฯ ) 7725 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางลาดยางชนิด AS หมู่ 2 (จากทางเข้าบ้านปรือกระเทียมฯ ) 6625 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง ชนิด AS หมู่ 8 (จากหน้าวัดไปบ้านายวินฯ ) 9621 พ.ค. 62
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านคลองเตย7318 เม.ย. 61
เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาฯ ๗ โครงการ (อบต บึงกอก )และ ร่างขอบเขตงาน591 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB