เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน3716 ส.ค. 62
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส11327 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม11725 มิ.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือนมิถุนายน 2562)1934 มิ.ย. 62
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด CS หมู่ 8 (สายจากสี่แยกนานายสมเจตฯ ) 19825 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลาด่ยางชนิด CS หมู่ 7 (จากบ้านายอนุทิน ฯ ) 8525 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางลาดยางชนิด AS หมู่ 2 (จากทางเข้าบ้านปรือกระเทียมฯ ) 7825 พ.ค. 62
เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง ชนิด AS หมู่ 8 (จากหน้าวัดไปบ้านายวินฯ ) 10121 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(พฤษภาคม 2562)392 พ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(เมษายน 2562)4719 เม.ย. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มีนาคม 2562)4519 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี3411 มี.ค. 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี3911 มี.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(กุมภาพันธ์ 2562)391 ก.พ. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(มกราคม 2562)3710 ม.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ธันวาคม2561)4613 ธ.ค. 61
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก)1051 ธ.ค. 61
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน เมษายน 25618023 พ.ย. 61
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 25618323 พ.ย. 61
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 25617523 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB