เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2557 - 2561)

วันที่ 20 พ.ย. 61 หมวดหมู่ แผนยุทธศาสตร์ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

77d7d3ddf6d954d38c5f2b7c97092d66.pdf2.18 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนยุทธศาสตร์

0.02s. 0.50MB