เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 )

วันที่ 14 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนา 4 ปี โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

เอกสารทั้งหมด 4 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น-ช่วงที่-1.docx2.87 MB
แผนพัฒนาท้องถิ่น-ช่วงที่-2.docx81.21 KB
แผนพัฒนาท้องถิ่น-ช่วงที่-3.docx298.22 KB
แผนพัฒนาท้องถิ่น-ช่วงที่-4.docx30.36 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนา 4 ปี

0.02s. 0.50MB