เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

วันที่ 27 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 

รวม 3 ไตรมาส อบต.บึงกอก

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่1.pdf1.12 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่2.pdf1.13 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาสที่3.pdf1.12 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนดำเนินงาน

0.01s. 0.50MB