เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมสภากาแฟ81 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563141 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563201 พ.ย. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562925 ต.ค. 62
ประชุมพนักงาน925 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ823 ต.ค. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 / 2562822 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1617 ต.ค. 62
งานตักบาตรเทโวโรหณะ714 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ913 ต.ค. 62
มอบเบี้ยผู้สูงอายุตำบลบึงกอก ประจำเดือนตุลาคม 2562510 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ฯ ได้ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง52 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงกอก725 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง189 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง159 ก.ย. 62
แจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 256255 ก.ย. 62
ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม2731 ส.ค. 62
งาน Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 20192726 ส.ค. 62
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกพบประชาชน2619 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 25621915 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB