เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2562489 ธ.ค. 62
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 135 ธ.ค. 62
อบต.สัญจรและการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563762 ธ.ค. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563232 ธ.ค. 62
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25634128 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง2725 พ.ย. 62
ZERO WASTE EXPO 20191323 พ.ย. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562136 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563201 พ.ย. 62
ประชุมสภากาแฟ811 พ.ย. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 25624625 ต.ค. 62
ประชุมพนักงาน3025 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ3423 ต.ค. 62
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 / 25626822 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3417 ต.ค. 62
งานตักบาตรเทโวโรหณะ4414 ต.ค. 62
พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ3113 ต.ค. 62
มอบเบี้ยผู้สูงอายุตำบลบึงกอก ประจำเดือนตุลาคม 25629710 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ฯ ได้ออกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง552 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงกอก1825 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB