เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก1029 ม.ค. 63
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2563728 ม.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด1018 ม.ค. 63
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน817 ม.ค. 63
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลบึงกอก ประจำเดือนมกราคม 256377 ม.ค. 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563930 ธ.ค. 62
กิจกรรมปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงกอก827 ธ.ค. 62
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 / 25621027 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี926 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์725 ธ.ค. 62
ประเพณีงานไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว717 ธ.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2562659 ธ.ค. 62
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม 195 ธ.ค. 62
อบต.สัญจรและการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 25631012 ธ.ค. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563312 ธ.ค. 62
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25635028 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง3525 พ.ย. 62
ZERO WASTE EXPO 20191923 พ.ย. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562246 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563221 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB