เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562

แชร์

15 สิงหาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2562 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 พร้อมปรึกษาหารือข้อกฎหมายต่างๆ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB