เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562

แชร์

30 ตุลาคม 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 / 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมปรึกษาหารือข้อกฎหมายอื่นๆ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB