หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. ที่ พล 0023.6/ว 649 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 115 
แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนอปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ที่ พล 0023.6/ว 651 ลว. 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 110 
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4710 ลว 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 164 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4699 ลว 8 ก.ย. 66 [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 250 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 137 
เชิญประชุมวางแผนการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 645 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 59 
คู่มือการชำระเงิน ก.ฌ. ผ่านระบบ KTB Corporate Online ที่ พล 0023.5/ว 4691 ลว.7 ก.ย. 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 170 
แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับ PA และการยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ระบบ DPA ไม่สามารถเปิดใช้ระบบได้ ที่ พล 0023.2/ว 5688 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 135 
การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ เพื่อเป็นมาตรการรับมือช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4685 ลว 8 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 79 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4684 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 187 
การบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.3/ว 4686 ลว 7 ก.ย. 66 [ 7 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 111 
แจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4643 ลว. 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4641 ลว 5 กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 170 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4648 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 117 
ขอให้ อปท.ส่งเอกสารการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4647 ลว. 5 ก.ย.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 138 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4644 ลว 5กันยายน 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 87 
ขอเชิญประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ส.ค.66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4645 ลว.5 ก.ย.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 219 
แจ้งผลการประเมินผลงานผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ พล 0023.2/10453 ลว 5 ก.ย. 66 [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4337 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก) สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเเม่บ้านมหาดไทย ประเภทสามัญ ที่ พล 0023.1/ว640 ลว 4 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
แจ้งรายชื่อผู้เข่าอบรมและกำหนดการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่ พล 0023.6/ว 642 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย EP. 3 เรื่อง การจัดการความปลอดภัยของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ที่ พล 0023.3/ว 641 ลว 5 ก.ย. 66 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 116 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ก.ค. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 643 ลว.5 ก.ย.2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 233 
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 4602 ลว 4 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 137 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4591 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 102 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4590 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 278 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2566) ที่ พล 0023.3/ว 4589 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 171 
การจัดทำแผนปฏบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 638 ลว 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 196 
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ ที่ พล 0023.5/ว 639 ลว. 4 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 96 
การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ที่ พล 0023.5/ว 4588 ลว. 1 ก.ย. 66 [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 119 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของอปท. ที่ พล 0023.5/ว 4593 ลว 1 กันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 235 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 916,656 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10