หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(ชุดที่ 5) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 412 
(ชุดที่ 4) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 385 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 333 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 328 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 ที่ พล 0023.2/ว 5618 ลว 30 ต.ค. 66 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 414 
แจ้ง อบจ. ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/699 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 753 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 141 
รายงานข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่ พล 0023.3/ว 752 ลว 30 ต.ค.66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 520 
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 ที่ พล 0023.3/ว 5592 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 145 
(ชุดที่ 4) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5596 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 407 
(ชุดที่ 3) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5596 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 347 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5596 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 339 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 5596 ลว 30 ต.ค. 66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 378 
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.5/ว 751 ลว. 30 ต.ค.66 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
ที่พล0023.5/ว5546ลว.26ตุลาคม2566เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2567ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 154 
ซักซ้อมหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 5547 ลว 27 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 303 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fire Department Standard) ที่ พล 0023.3/ว 5550 ลว 27 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 191 
แจ้ง อ.บางระกำ ขอเชิญประชุมหารือติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/12895 ลว 27 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิเทศ กำกับติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5548 ลว 27 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 86 
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5549 ลว 27 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
การดำเนินโครงการสัมมนาการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปี 2567 ที่ พล 0023.2/746 ลว 26 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 116 
การดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงาน ประจำปี 2567 ที่ พล 0023.2/747 ลว 26 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ อปท. จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 5545 ลว 26 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 153 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่ พล 0023.6/ว 748 ลว 26 ต.ค. 66 [ 27 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 5529 ลว 26 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 163 
แจ้ง อ.บางระกำ สำรวจติดตามความพร้อมของศูนย์ฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และศูนย์ต้นแบบประจำจังหวัด ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/12849 ลว 26 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมคณะทำงานติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่มจังหวัดพิษณุโลก ปี 2566 ครั้งที่ 10/2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 743 ลว 26 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 117 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนชุมชนของ อปท. พ.ศ. 2566-2567 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 744 ลว 26 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 140 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่ พล 0023.2/ว 745 ลว 26 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 162 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) ที่ พล 0023.2/ว 739 ลว 25 ต.ค. 66 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 148 
ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แบบสอบถามโครงการวิจัย ที่ พล 0023.1/ว742 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566  [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 87 
แจ้งนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุรา อปท. ประจำเดือน กันยายน 2566 ที่ พล 0023.5/ว 741 ลว. 26 ตุลาคม 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 246 
 
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,158,435 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10