หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่พล. 0037.3/ว170 ลว.11 ธ.ค. 54 [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 769 
สำรวจข้อมูลความเสียหายวันเกิดเหตุจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 841 
เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอวังทอง ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๓ ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1154 
แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว005 ลว 6 ม.ค.55 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 970 
มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่ พล 0037.4/ว82 ลว 6 มกราคม 2555 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1225 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๑๑ ลว ๙ ม.ค.๕๕ [ 9 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2233 
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ "บีโอไอแฟร์ 2011" ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว 101 ลว 6 ม.ค.55 [ 6 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 760 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.5/ว.57 ลว 5 ม.ค. 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 886 
การคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว71 ลว 5 ม.ค.2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1199 
โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล 0037.4/44 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1807 
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อการบริการประชาชน ที่ พล 0037.1/ว70 ลว 5 มกราคม 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 945 
การฝึกอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.4/43 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2649 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555ให้แก่ อปท. ที่พล0037.5/ว548 ลว. 5 ธ.ค. 55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1231 
แจ้งขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๐๐๑ ลว ๕ ม.ค. ๕๔ [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2183 
โครงการนิเทศครูผู้ดุแลเด็กที่บรรจุใหม่ ปีงปม.55 จ.พล. ด่วนมาก ที่ พล 0037.2/ว 42 ลว. 4 ม.ค. 55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1074 
ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2555 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 551 ลว 4 ม.ค. 55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1048 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0037.1/ว 550 ลว 4 ม.ค.55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 824 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๗๒๓๘ ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๔ [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 910 
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 7202 ลว 29 ธ.ค.54 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1048 
การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว7204 ลว 29 ธ.ค.2554 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 763 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2555 ที่ พล 0037.1/ว7232 ลว 29 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 905 
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวฯ ที่พล 0037.1/21 ลว. 28 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 955 
ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก ที่ พล.0037.2/ว544 ลว.27 ธ.ค.54 [ 28 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1314 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ พล 0037.3/ว883 ลว 27 ธ.ค. 2554 [ 27 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1033 
สำรวจข้อมูลการจัดงานประเพณีและงานเทศกาลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว543 ลว 27 ธันวาคม 2554 [ 27 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 867 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวดที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.5/ว 540 ลว.23 ธ.ค.54 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1125 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ พล 0037.2/ว.7115 ลว 23 ธันวาคม 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1013 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวางผังเมืองเพี่อท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 542 ลว. 26 ธ.ค. 54 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1472 
เรื่อง ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด ที่พล.0037.3/ว7113 ลว. 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1201 
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 ที่ พล.0037.3/ว874 ลว 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1147 
เรื่อง แจ้งจักสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ที่ พล. 0037.3/875 ลว.23 ธันวาคม 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 995 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ พล 0037.5/ว 541 ลว. 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1047 
 
<< หน้าแรก...     440      441      442      443     (444)  
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 916,604 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10