หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง สนง.ที่ดินได้จัดส่งรายงานนำส่งเงินเข้าผ่านบัญชีของอปท.โดยตรงดำเนินการเบิกจ่ายและนำส่งเงินด้วยระบบ GF ประจำเดือน ก.ค. ที่ พล 0037.5/ว 377 ลว. 4 ก.ย.55 [ 4 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 870 
เรื่อง ขอความร่วมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ที่พล.0037.3/ว5217 ลว. 3 กันยายน 2555 [ 3 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 817 
ขอเลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพสติเพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่พล.0037.4/ว2637 ลว. 11 พ.ค. 55 [ 3 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 810 
แจ้งผลการดำเนินงานการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 376 ลว. 31 ส.ค.55 [ 31 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 803 
การประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการใช้ดุลยพินิจ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของผู้บริหารท้องถิ่น จ.พล ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว5182 ลว 31 สิงหาคม 2555 [ 31 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 943 
การประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการใช้ดุลพินิจ การกระทำที่้้เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฯ ที่ พล 0037.3/ว 375 ลว. 31 ส.ค. 55 [ 31 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 769 
แจ้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2555 : ท้องถิ่น Out of the Box ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 370 ลว. 30 ส.ค. 55 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 612 
เรื่อง สำนักงานท้องถิ่นได้โอนเงินให้แก่อปท. ที่พล. 0037.5/ว368 ลว. 28 ส.ค. 55 [ 28 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1009 
การสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของข้าราชการครูและบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว5094 ลว 27 สิงหาคม 2555 [ 28 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1064 
การดำเนินงานตามนโยบาย/ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0037.3/ว 369 ลว. 28 ส.ค. 55 [ 28 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 726 
โครงการพิษณุโลกเกื้อกูล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ที่ พล 0037.3/ว 366 ลว. 27 ส.ค. 55 [ 27 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 797 
การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ฯ ที่ พล 0037.3/ว 5052 ลว 24 ส.ค. 55 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 734 
หารืออำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ที่ พล 0037.3/ว 5051 ลว. 24 ส.ค. 55 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 696 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 ที่ พล 0037.3/ 13902 ลว. 24 ส.ค. 55 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1432 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 5008 ลว. 23 ส.ค. 55 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1432 
สรุปผลการรายงานข้อมูลตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในการประชุมนายก/ปลัด อปท.ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 12 ก.ค. 55 (ข้อมูล ช่างเดือน ส.ค. - ก.ย. 55) [ 23 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1063 
เชิญ ทต. และ อบต. เป้าหมายของโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ร่วมประชุม VDO Conference ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 365 ลว. 22 ส.ค. 55 [ 22 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 843 
เรื่อง ส่งเรื่องขอเบิกเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในวันที่10 ก.ย. 55 (ไมาสามารถขอกันเงินไว้เหลื่อมปีได้) ที่ พล 0037.5/ว 364 ลว. 22 ส.ค. 55 [ 22 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 741 
การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง และผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจฯ ที่ พล 0037.3/ว 2059 ลว. 7 ส.ค. 55 [ 22 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 671 
การบริหาร งปม. สำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน ปี งปม. 55 ที่ พล 0037.3/ว 4954 ลว. 22 ส.ค. 55 [ 22 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 812 
การจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด. อปท. ปี 2555 ฯ ที่ พล 0037.3/ว 4953 ลว. 22 ส.ค. 55 [ 22 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1114 
โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ด่วนมาก พล 0037.3/ว5906 ที่ ลว 20 สิงหาคม 2555 [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 859 
จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนง.ส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ พล 0037.3/ว360 ลว 20 สิงหาคม 2555 [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1225 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ อปท. ที่ พล 0037.3/ว359 ลว 20 สิงหาคม 2555 [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 874 
ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท. ที่ พล 0037.3/ว4482 ลว 17 สิงหาคม 2555 [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 945 
สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนฯ ที่ พล 0037.3/ว 358 ลว. 17 ส.ค. 55 [ 17 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 924 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0037.5/ว 4873 ลว. 17 ส.ค. 55 [ 17 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 881 
ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O - NET [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 625 
แจ้งดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ที่ พล 0037.3/ว 346 ลว. 16 ก.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 627 
การโอนเงิน งปม. รายจ่ายประจำปี 2555 ฯ ที่ พล 0037.5/ว 351 ลว. 16 ส.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 803 
การให้บริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ที่ พล 0037.3/ว 4834 ลว. 16 ส.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 787 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมฯ ที่ พล 0037.3/ว 4827 ลว. 16 ส.ค. 55 [ 16 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 689 
 
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,148,308 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10