หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตต่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและเข้าร่วมโครงการเษียณอายุก่อนกำหนดประจำปี 2555 ที่ พล 0037.1/ว409 ลว 25 กันยายน 2555 [ 25 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 684 
เชิญชวนสั่งจองของที่ระลึกเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว5678 ลว 24 กันยายน 2555 [ 25 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 707 
ขอส่งประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน ที พล 0037.3/ว 408 ลว. 25 ก.ย. 55 [ 25 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 712 
การจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด. อปท. ปี 2555 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0037.3/ว 5591 ลว. 220 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1428 
แจ้งมติการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯ ครั้งที่ 6/2555 ลว. 0037.3/ว 5590 ลว 20 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1113 
การแข่งขัน น้ำดื่มสิ่งห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่พล 0037.3/ว 5587 ลว. 20 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 774 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0037.5/ว 403 ลว. 20 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 895 
แจ้งสรุปสถานการณ์อุทกภัย ปี 2555 จังหวัดำพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/402 ลว. 20 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 666 
การดำเนินงานตามกฏกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ พล 0037.3/ว 401 ลว. 20 ก.ย. 55 [ 20 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 763 
วิทยุสื่อสารด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว35 ลว. 18 ก.ย. 55 การสำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของ ผดด.  [ 18 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 869 
การมอบอำนาจให้ ผวจ. ปฏิบัติราชการแทน โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ที่ พล 0037.3/ว 5541 ลว. 18 ก.ย. 55 [ 18 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 861 
แจ้งรายชื่อ ศพด. ผ่านการประเมินรับรองเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค [ 18 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 783 
โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งครู ผดด. หน.ศูนย์ ผช.ครู ผดด. และ ผดด. ที่พล 0037.3/ว 398 ลว. 18 ก.ย. 55 [ 18 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1134 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ ที่พล.0037.2/ว5518 ลว17 ก.ย. 2555 [ 18 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 2042 
สถจ.พล. โอนเงิน งปม. รายจ่ายประจำปี 2555 เข้าบัญชีเงินฝากฯ ที่ พล 0037.3/ว 395 ลว. 14 ก.ย. 55 [ 14 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1587 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 / 2555 ที่ พล 0037.1/ว5412 ลว 12 กันยายน 2555 [ 13 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 881 
การจ้างขุดลอกคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ฯ ที พล 0037.3/ว5416 ลว. 12 ก.ย. 55 [ 12 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 948 
สถจ.พล ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งปม.รายจ่ายประจำปี 2555 สำหรับสนับสนุน ศพด. ที่ พล 0037.5/ว 392 ลว. 12 ก.ย. 55 [ 12 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1239 
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 ที่ พล 0037.3/ว5406 ลว. 12 ก.ย. 55 [ 12 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1036 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบ้าน วัด โรงเรียนฯ ที่ พล 0037.3/ว 5407 ลว. 12 ก.ย. 55 [ 12 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 794 
ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 5 ให้อปท. ที่ พล 0037.5/ว390 ลว 11 กันยายน 2555 [ 11 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1025 
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว496 ลว 11 กันยายน 2555 [ 11 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 698 
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555" ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/494 ลว 11 กันยายน 2555 [ 11 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 697 
ขอความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ ที่ พล 0037.3/ว 389 ลว. 11 ก.ย. 55 [ 11 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 702 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้สู่ประชาคมอาเซียน ที่พล0037.1/ว5350 ลว. 7 กันยายน 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1025 
แจ้งการปรับเปลี่ยนเมนูข้อมูลในระบบสารสนเทศ (e-plan) โครงการนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 388 ลว. 7 ก.ย.55 [ 7 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 1497 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท.จ. พิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที พล 0037.2/ว 5320 ลว. 7 ก.ย. 55 [ 7 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 790 
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณถาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ที่ พล 0037.3/ว 387 ลว. 7 ก.ย. 55 [ 7 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 738 
เผยแพร่ฐานข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ที่ พล 0037.3/ว 383 ลว. 7 ก.ย. 55 [ 7 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 746 
ขอความร่วมมือในการกำกับ ดูแล และเฝ้าระวังมตรฐานกิจการตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติ ที่ พล 0037.3/ว 385 ลว. 7 ก.ย. 55 [ 7 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 673 
"เทิดไท์องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน" ที่ พล 0037.1/ว382 ลว. 6 ก.ย.55 [ 6 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 750 
ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมานตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที พล 0037.3/ว 5312 ลว. 6 ก.ย. 55 [ 6 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 824 
 
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444   
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,148,268 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10