หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิะีตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/626 ลว. 25 ส.ค. 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ ที่ พล 0023.6/ว 630 ลว 25 ส.ค 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 161 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 628 ลว.25 ส.ค.2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 255 
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ พล 0023.3/ว 4460 ลว 25 ส.ค. 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 184 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาส 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2566) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4466 ลว 25 สิงหาคม 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
(ชุดที่ 3) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 4465 ลว 25 ส.ค. 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 514 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 4465 ลว 25 ส.ค. 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 380 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 4465 ลว 25 ส.ค. 66 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 367 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ พล 0023.3/ว 4447 ลว 24 ส.ค. 66 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาส 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4453 ลว 24 สิงหาคม 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 4448 ลว 24 ส.ค. 66 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 166 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4452 ลว 24 สิงหาคม 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 226 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4450 ลว. 24 ส.ค.66 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
ขอให้ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และการพัฒนาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ พล 0023.3/ว 624 ลว 24 ส.ค. 66 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 151 
การประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและแนวทางจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4438 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4449 ลว 24 ส.ค. 66 [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 407 
แจ้ง อบจ.พล. แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขอ อปท.ที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/9910 ลว. 23 ส.ค. 66 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
แจ้ง อบจ.พิษณุโลก มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/9909 ลว. 23 ส.ค. 66 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน และขอให้รายงานโครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4421 ลว 23 ส.ค. 66 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 147 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.2/ว 623 ลว 23 ส.ค. 66 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
เลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ พล 0023.5/ว 4412 ลว 22 สิงหาคม 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 240 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนกลุ่มเก่า ภาคเรียนที่ 1/2566 ที่ พล 0023.3/ว 4398 ลง 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และประชาสัมพันธ์ การประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวัง และส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียนตามวิถีชีวิตใหม่รูปแบบเสมือนจริง Virtual Meeting ที่ พล 0023.3/ว 4393 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4396 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 66 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างผู้สอนชาวต่างประเทศ ค่าจ้างผู้สอนชาวไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอนหรือค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4395 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 62 
โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ ที่ พล 0023.3/ว 4392 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4391 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 90 
รายงานการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 103 
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน และ ค่าการศึกษาของบุตร) ที่ พล 0023.2/ว 621 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 112 
เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน ที่ พล 0023.2/ว 622 ลว 22 ส.ค. 66 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 114 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี งปม. 2566 ตามประกาศ คกก.การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน พ.ค.-มิ.ย. 66 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4397 ลว.22 ส.ค.2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 217 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 4387 ลว 22 สิงหาคม 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 171 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 444
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 916,745 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10