หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว 60 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 82 
ที่ พล 0023.5/ว84 ลว.7ก.พ.2567 ประชาสัมพันธ์การติดต่อราชการกับสนง.เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (สนง.ง.ส.ต.) [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 97 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ก.ย.2566 ที่ พล 0023.5/ว 82 ลว.3 ก.พ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 182 
การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.3/ว 684 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 103 
แจ้ง อ.เมือง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ 1638 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
แจ้ง อบจ.พล. ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ 1637 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 21 
การนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 681 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 165 
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 4) ที่ พล 0023.3/ว 678 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 677 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 121 
ผลการประเมิน PISA 2022 ที่ พล 0023.3/ว 680 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 77 
การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 670 ลว 7 ก.พ. 67 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 56 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่พล 0023.5/ว 659 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 90 
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พล 0023.4/ว 648 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 139 
การกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ พล 0023.3/ว 080 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 119 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ที่ พล 0023.3/ว 058 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย รุ่นที่ 2/2567 ที่ พล 0023.3/ว 081 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 81 
การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 657 ลว 6 ก.พ.67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 176 
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับสถานการณ์วัคซีนขาดคราว ปีงบประมาณ 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 658 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 66 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 656 ลว 6 ก.พ.67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 170 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ พล 0023.2/ว 650 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 176 
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้วหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ดำเนินการสรรหา ที่ พล 0023.2/ว 649 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 221 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนสอบ วันสอบ และหลังวันสอบในการดำเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 079 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 65 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ทั้งระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 078 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 75 
แจ้ง อ.ชาติตระการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร งปม ประจำปี งปม. 2566 งบกลาง รายงานเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/1567 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 53 
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 646 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 73 
ชอเชิญเข้าร่วมโครงการ Kick Off นโยบายการยกระดับระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 644 ลว 6 ก.พ. 67 [ 6 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 68 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13 ) ที่พล 0017.2 /ว559 ลว. 31 ม.ค. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 109 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.3/ว 074 ลว 5 ก.พ. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 151 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 ที่ พล 0023.3/ว 073 ลว 5 ก.พ. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 97 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 072 ลว 5 ก.พ. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 76 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 585 ลว 1 ก.พ. 67 [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 186 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 580 ลว. 31 มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 257 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,432,163 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10