หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 027 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2566 ที่ พล 0023.2/ว 019 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอย ที่ พล 0023.4/ว 128 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 94 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 129 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 177 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 8317 ลว 23 ธ.ค. 65 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.5/025 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 120 
ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 026 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
นโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือปี 2566 ที่ พล 0023.6/ว 023 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 24-25 ที่ พล 0023.3/ว 033 ลว 9 ม.ค.66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 21 - 23 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 022 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถามออนไลน์ ที่ได้รับจัดสรร DLIT และ DLTV ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 021 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏับัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวน อปท.ฯ ที่ พล 0023.6/ว 018 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
ขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 016 ลว 9 ม.ค.66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 91 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 017 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 113 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 66) ที่ พล 0023.2/ว 012 ลว 6 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 115 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ที่ พล 0023.6/ว 102 ลว 9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. เดือน พ.ย.65 ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว.9 ม.ค. 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 138 
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 103 ลว 9 มค 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 101 ลว 9 มค 66 [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 125 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณึศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ ว 14 ลว. 6 มกราคม 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 100 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน พ.ย. 65 ที่ พล 0023.5/ว 013 ลว.6 ม.ค. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 250 
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 81 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 98 
เเจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เจ้าหน้าที่ รับ - ส่งหนังสือ ผ่าน e-mail เเละบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางอปท. ( INFO) ด่วนที่สุด ที่พล 0023.1/ว 11 ลว 6 มค. 66 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 176 
แจ้ง อบจ. ทน. ทม. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 010 ลว 6 ม.ค. 65 [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 008 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 126 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 007 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ พล 0023.3/ว 72 ลว 5 ม.ค. 65 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 88 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 006 ลว 5 ม.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป พล 0023.1/ ว 5 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566  [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 171 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2565 ที่ พล 0023.5/ว 809 ลว. 28 ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 241 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ต.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 808 ลว.28 ธ.ค. 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 219 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 002 ลว 4 ม.ค. 65 [ 4 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,237 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10