หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเพิ่มเติม และยกเลิกโรงเรียนที่มีความพร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ พล 0037.3/ว 4870 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1016 
โครงการอบรมสัมมนาครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 14368 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1359 
การกำหนดเด็กและเยาวชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่ พล 0037.3/ว 4875 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 972 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ พล 00337.3/ว 370 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1057 
หารือการอนุมัติเงินอุดหนุนจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ พล 0037.3/ว 4874 ลว. 26 ส.ค. 2554 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1361 
ให้เทศบาล/อบต. แยกจำนวน ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๓๗๑ ลว ๒๖ ส.ค. ๕๔ [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 909 
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 4848 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1022 
การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 368 ลว. 25 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1530 
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ด่วนมาก ที่ พล 0037.4/ว 4873 ลว. 26 ส.ค. 54 [ 26 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 915 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 1746 ลว.24 ส.ค. 2554 [ 25 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2032 
ที่พล 0037.3/ ว 367 ลว. 24 ส.ค. 54 การจัดส่งแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองฯ [ 24 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1140 
การประชาสัมพันธ์โครงการ "ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว" ที่พล 0037.3/ ว 4796 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1362 
การจัดงานมหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่่แยกอินโดจีน ที่ พล 0037.3/ ว 4797 ลว. 23 ส.ค. 54 [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1226 
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1168 
ที่ พล 0037.4 / ว 348 และ 618 แผนดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 994 
ได้จัดส่งตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 3223 
โครงการอบรมความรู้และข้อพึงระวังเกี่ยวกับเรื่องการพัสดุและความผิดทางละเมิดฯ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 963 
สภาวิศวกรจัดโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 7 ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๑ ลว ๒๐ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1100 
 [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 829 
ประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเสียหาย ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๓๖๒ ลว ๑๙ ส.ค. ๕๔ [ 22 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1035 
จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่ พล 0037.5/ว 347 ลว. 17 ส.ค. 54 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2378 
แจ้งขอเลื่อนกำหนดโครงการพัฒนาศักยภาพ ประธานสภาและรองประธานสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกออกไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/338 ลว.17 ส.ค. 2554 [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 896 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๔๕๓๕ ลว ๑๕ ส.ค ๕๔ [ 15 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 939 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของปลัด อปท.  [ 11 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1103 
มอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของราชการ [ 11 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1170 
การจัดกิจกรรมโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ว4524 ลว. 10 ส.ค. 2554 [ 10 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1077 
พัฒนาระบบการบริหารงานประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/338 ลว. 9 ส.ค. 54 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 996 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 ที่ พล 0037.3/ว 4487 ลว. 9 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 953 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลการแยกจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นช่วงอายุปี ที่ พล 0037.3/ว 331 ลว 9 ส.ค.2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1045 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งวดที่ 1 ที่ พล 0037.3/ว 330 ลว. 9 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1002 
หารือการให้ความหมายขอบเขต และคำจำกัดความของภารกิจด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข ที่ พล 0037.3/ว 4467 ลว. 8 ส.ค. 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2618 
 
<< หน้าแรก...     412      413      414      415     (416)  
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,501 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10