หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนเผชิญเหตุ/แผนตอบโต้สถานการณ์ในช่วงวิกฤตเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 048 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 141 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ พล 0023.2/ว 189 ลว 11 ม.ค. 66  [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่า และขอความร่วมมือห้ามเผาโดยเด็ดขาดในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 046 ลว 12 ม.ค. 66 [ 12 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ (ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 205 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) ที่ พล 0023.3/ว 204 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 135 
หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561ฯ ที่ พล 0023.2/ว 193 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 105 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 159 ลว 10 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 127 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 707 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66  [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 451 
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 042 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 142 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 ที่ พล 0023.2/ว 200 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 559 
เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ที่ พล 0023.3/ว 040 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
ขอเชิญประชุมพัฒนาศักยภาพผู้จ้ดการโครงการงานอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 2 ที่ พล 0023.6/ว 039 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 74 
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 037 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 47 
เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA ที่ พล 0023.6/ว 036 ลว 11 ม.ค. 66 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 103 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) เดือน ธ.ค.65 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 139 ลว. 10 ม.ค. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 187 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 574 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 371 
ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน (ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก) ที่ พล 0023.6/ว 157 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 142 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 506 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 ที่ พล 0023.6/ว 032 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 118 
ขอความร่วมมือดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ผ่าน Application H4U plus ที่ พล 0023.6/ว 033 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 44 
แจ้ง อ.เมือง ผลการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเปลี่ยนชื่อใหม่ อบต.ท่าโพธิ์ ที่ พล 0023.3/034 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 75 
การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 031 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
แต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.2/ว 132 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 81 
แจ้ง ทน.พล และ ทม.อรัญญิก การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 138 ลว 10 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ที่ พล 0023.2/ว 135 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 176 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 131 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 141 
หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ที่ พล 0023.4/ว 130 ลว. 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 109 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.2566 (บุคลากรถ่ายโอน ไตรมาสที่ 3) ที่ พล 0023.2/ว 024 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 124 
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 029 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย ที่ พล 0023.3/ว 028 ลว 9 ม.ค. 66 [ 10 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 83 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 416
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 491,404 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10