หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ (พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3) ที่ พล 0023.3/ว 3950 ลว 15 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 86 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ พล 0023.4/ว 3956 ลว.15 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 77 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 3954 ลว 15 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 83 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3944 ลว 15 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 3938 ลว 15 มิ.ย. 65  [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และเงินอื่น ผ่านระบบ KTB Corporate online ที่ พล 0023.5/ว 390 ลว 14 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 183 
รายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์(E-Report)ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ที่ พล 0023.1/ว 3936 ลงวันที่ 15 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
โครงการอำเภอนำร่อง (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข) แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.3/ว 3937 ลว 15 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 94 
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2565 พล 0023.3/ว 389 ลว 14 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3909 ลว 14 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3908 ลว 14 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 28 
แจ้ง ทน.พล. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 10184 ลว 14 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3913 ลว 14 มิ.ย. 65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 161 
เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3922 ลว 14 มิ.ย.65 [ 15 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 74 
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 เรื่อง ที่ พล 0023.4/ว 385 ลว. 13 มิ.ย. 65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 119 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3871 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 142 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 3869 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด) ที่ พล 0023.3/ว 387 ลว 13 มิ.ย. 65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 69 
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3387 ลว 13 มิ.ย. 65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่ พล 0023.3/ว 3383 ลง 13 มิ.ย. 65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด ที่ พล 0023.3/ว 3380 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
รวมรุ่นการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 3865 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 30 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ พล 0023.3/ว 386 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้ง อบจ.โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 361 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 15 
การขับเคลื่อนกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย Clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3862 ลว 13 มิ.ย.65 [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 309 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาลแทนตำแหน่งว่าง ที่ พล 0023.2/ว 3856 ลว 13 มิ.ย. 65  [ 13 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ปี 65 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 3825 ลว. 10 มิ.ย. 65 [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 126 
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจาการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3826 ลว 10 มิ.ย.65 [ 10 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 72 
การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 383 ลว 8 มิ.ย.65 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 177 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3769 ลว 8 มิ.ย. 65 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 182 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ก.พ.65 ที่ พล 0023.5/ว 382 ลว.8 มิ.ย. 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 181 
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ที่ พล 0023.2/ว 3778 ลว. 8 มิ.ย. 65 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 73 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 390
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 65,278 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10