หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 4895 ลว 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 750 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 4895 ลว 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 593 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 ที่ พล 0023.2/ว 4891 ลว 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 737 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 ที่ พล 0023.2/ว 4891 ลว 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 568 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 ที่ พล 0023.2/ว 4891 ลว 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 590 
ขอข้อมูลการดำเนินการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 468 ลว 26 ก.ค.65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 4890 ลว 26 ก.ค.65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 114 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ที่ พล 0023.3/ว 467 ลว 26 ก.ค.65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 82 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 466 ลว 26 ก.ค.65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 66 
รายงานประจำปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4854 เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4852 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อปท. ลว. 26 ก.ค. 65  [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 87 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครู ที่ พล 0023.2/ว4851 ลว.26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2565 ที่ พล 0023.5/ว 459 ลว. 25 ก.ค 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 83 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมิถุนายน 2565 ที่ พล 0023.5/ว 458 ลว. 25 ก.ค.65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
การเช่ารถประจำตำแหน่งของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 4837 ลว. 25 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ที่ พล 0023.3/ว 462 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 ที่ พล 0023.3/ว 463 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 76 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4850 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 234 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4857 ลว 26 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 109 
แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา รอบเดือนเมษายน 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) พล.0023.2/ว4836 25 ก.ค. 65 [ 26 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 4832 ลว.25 ก.ค. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 151 
การฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Capacity Building od Local Governments for Development with Community Participation ที่ พล 0023.1/ว461 ลว 25 ก.ค 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชุาชน ที่ พล 0023.4/ว 4834 ลว. 25 ก.ค. 65 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 104 
โครงการ Workshop on Rural Tourism for Sustainable Development ที่ พล 0023.1/ว460 ลว. 25 ก.ค. 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 79 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/12645 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 86 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4787 ลว 22 ก.ค.65 [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 234 
การโอนจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65) ลว. 22 ก.ค. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 271 
การโอนจัดสรรงปบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. - ก.ย.65) ลว. 22 ก.ค. 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 295 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน มิ.ย. 65 ที่ พล 0023.5/ว 457 ลว.22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 271 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน มี.ค. - พ.ค. 65 ที่ พล 0023.5/ว 4774 ลว. 22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 225 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4772 ลว 22 ก.ค. 65 [ 22 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 305 
 
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,324 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10