หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วม (โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 5) ที่ พล 0023.3/ว 443 ลว 12 ก.ค. 65 [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 84 
การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4565 ลว. 12 ก.ค. 65 [ 12 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 139 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 11 ก.ค.65 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4543 ลว 11 ก.ค. 65 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 102 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 4533 ลว 11 ก.ค.65 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน (ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 441 ลว 11 ก.ค.65 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 42 
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ที่ พล 0023.5/ว 440 ลว 8 ก.ค.65 [ 11 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 49 
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ พล 0023.5/ว 439 ลว 8 ก.ค 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 144 
การคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 4491 ลว 8 ก.ค. 65  [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 150 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 4459 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 153 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท.จากสำนักงานที่ดิน เดือน พ.ค.65 ที่ พล 0023.5/ว 437 ลว.6 ก.ค. 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 220 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2565 ที่ พล 0023.5/ว 438 ลว. 6 ก.ค. 2565 [ 8 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 185 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4437 ลว 6 ก.ค.65 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 94 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/11702 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4438 ลว 6 ก.ค.65 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 230 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 4439 ลว 6 ก.ค. 65 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 169 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ ว 4436 ลว. 6 ก.ค. 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 154 
การสำรวจความต้องการเครื่องจักรและเครื่องมือทางการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4444 ลว 7 ก.ค. 65 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 233 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว 4445 ลว 7 ก.ค. 65  [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 115 
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาศการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว.4443 ลว 7 ก.ค. 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 118 
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4424 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 132 
การจัดสรร งปม. อุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผุ้พิการฯ งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือน ส.ค.-ก.ย.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4414 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 156 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี งปม. พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือน ส.ค. - ก.ย.65) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4413 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 143 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกร้องรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ที่ พล 0023.2/24426 ลว. 6 ก.ค. 65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 90 
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 4388 ลว. 5 ก.ค. 65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 122 
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4405 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 152 
การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4403 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 119 
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 4406 ลว 6 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 111 
การสำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแลไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 436 ลว. 5 ก.ค. 65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 242 
การประเมินโรงเรียนต่ามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ FDA Center ที่ พล 0023.3/ว 434 ลว 5 ก.ค.65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการเล่น Play Worker และประเมินพื้นที่เล่นเปลี่ยนโลกผ่านระบบออนไลน์ ที่ พล 0023.3/ว 433 ลว 5 ก.ค. 65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4393 ลง 5 ก.ค. 65 [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 143 
 
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 397
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 77,119 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10