หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอให้เจ้าหน้าที่ อปท .(จำนวน 25 แห่ง) เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 380 ลว. 7 มิ.ย. 65 [ 8 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 178 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามาตรการด้านสาธารสุขในสถานการณ์ฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 (พ.ค. - มิ.ย.65) ที่ พล 0023.3/ว 379 ลว 7 มิ.ย. 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 96 
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด) ที่ พล 0023.3/ว 378 ลว 7 มิ.ย.65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 78 
ขอความร่วมมือ อปท. ถอดบทเรียนผบการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาปรับปรุงการประเมินฯ ประจำปี 2565ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว377 ลว 7 มิ.ย. 65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 163 
แจ้ง อ.เนินมะปราง ขอใช้พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/347 ลว 7 มิ.ย.65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 66 
แจ้ง อ.บางระกำ รายงานผลการเบิกจ่ายและคืนเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/346 ลว 7 มิ.ย.65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 32 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลกขอความอนุเคราะห์เข้าประสาน สนับสนุน ดิดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มวัยเด็ก ที่ พล 0023.3/ว 376 ลว 7 มิ.ย.65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
แจ้ง อบจ.พล. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.3/9642 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 41 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3729 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
ขอแจ้งแนวทางการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ที่ พล 0023.4/ว 3726 ลว. 6 มิ.ย. 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 88 
แบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 374 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 56 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 1/2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 373 ลว 6 มิ.ย.6 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 53 
แจ้ง อ.บางระกำ และบางกระทุ่ม รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อม ทต. เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท.) รุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 372 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 371 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 81 
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 370 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 65 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3715 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 117 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3718 ลว 6 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 110 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานโครงการงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 369 ลว 6 มิ.ย. 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 60 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหนังสือที่ พล 0023.1/ 9568 ลว.2 มิ.ย.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 39 
แนวทางปฏิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3708 ลว 2 มิ.ย. 65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 34 
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มพื้นที่ 4 และกลุ่มพื้นที่ 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3707 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 108 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) ที่ พล 0023.3/ว 3706 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ที่ พล 0023.3/ว 3709 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 92 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร อปท.ตามหนังสือที่ พล 0023.1/ว 3697 ลว. 2 มิ.ย. 65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 123 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3698 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 82 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 3661 ลว 2 มิ.ย. 65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 434 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 3661 ลว 2 มิ.ย. 65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 327 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3676 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 62 
ขอเชิญครูผู้สอนสมัครอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ที่ พล 0023.3/ว 3675 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 31 
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3659 ลว 2 มิ.ย.65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 71 
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ พล 0023.3/ว 3655 ลว 2 มิ.ย. 65 [ 2 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 89 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 390
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 65,305 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10