หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 9/2554 ที่ พล 0037.1/ว 5566 ลว. 29 ก.ย. 54 ลว. 5 ก.ย. 54 [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1053 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๔๑๖ ลว ๒๙ ก.ย. ๕๔ [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1079 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าบัญชีฝากที่ อปท.ได้เปิดรองรับไว้ในวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๗ ลว ๒๘ ก.ย. ๕๔ [ 28 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 997 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวด ที่ 3 /2554 ที่ พล 0037.5/ ว 415 ลว. 27 ก.ย. 54 [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1497 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี ๒๕๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๔ ลว ๒๗ ก.ย. ๕๔ [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1089 
การจัดส่งผลงานและเอกสารประกอบ ประกอบการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก ให้ท้องถิ่นอำเภอรายงาน หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล0037.2/ว413 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 26 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1701 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.5/ว 5460 ลว. 23 ก.ย. 2554 [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1022 
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 3035 
การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำเรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๕๘ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 994 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เข้าบัญชีเงินฝากที่ อปท. ได้เปิดรองรับไว้ในวันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๔ ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๔๑๒ ลว ๒๓ ก.ย. ๕๔ [ 23 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1133 
ขอขอบคุณความร่วมมือ มหกรรมสินค้านานาชาติ และการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีน ที่พล 0037.3/ว 411 ลว. 22 ก.ย. 51 [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 993 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๓๗ ลว ๒๒ ก.ย.๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 959 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวดัครั้งที่ ๗ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๐๕ ลว ๒๒ ก.ย. ๕๔ [ 22 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1084 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ พล0037.5/ว 409 ลว. 21 กันยายน 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1056 
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงานวันเอดส์โลก ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว 408 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 873 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธิปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ที่พล 0037.3/ว 5376 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 834 
การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.3/ว 5375 ลว. 21 ก.ย. 2554 [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 930 
ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานกับ อปท. เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนที่ของข้อมูลสายทางที่ได้นำเสนอไว้ต่อโครางการจัดทำแผน ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๓๗๔ ลว ๒๑ ก.ย. ๕๔ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 998 
การสำรวจ รวบรวมข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่(รายงานจังหวัดภายในวันที่ 23 ก.ย. 54ไม่เกินเวลา 12.00 น.)เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ [ 21 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1209 
แจ้งการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2554 ที่ พล 0037.3/ว 407 ลว. 20 ก.ย. 2554  [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 952 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งวดที่ 3 (เดือนกันยายน 2554) ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 5364 ลว.20 ก.ย. 2554 [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 996 
การดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เข้าบัญชีเงินฝากที่อค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ วันที่ 20 กันยายน 2554 หนังสือที่ พล0037.5 / ว 405 ลว. 20 ก.ย. 2554 [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1090 
ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง"พลังบวกเพื่อเด็ก"ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๕๑๗.๒๓/ว ๐๐๕๗๖ [ 20 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 870 
สรุปวาระประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯ สถจ.พล. ครั้งที่ 8/2554 ประจำเดือนกันยายน 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1447 
(แก้ไข) ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ ว 15844 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 905 
ขอเชิญร่วมสัมมนาโครงการ Training for trainer หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบรู้ AEC" หนังสือด่วนมาก ที่ พล0037.1/ ว 15844 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1066 
ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถาม หนังสือที่ พล0037.1/ว402 ลว. 19 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1323 
การดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 6 สำหรับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หนังสือด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 401 ลว. 14 ก.ย. 2554 [ 19 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1053 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ด่วนมาก ที่ พล 0037.1/ว 400 ลว. 15 ก.ย. 54 [ 16 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1238 
สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบสาธารณภัย ที่พล 0037.3/ ว 397 - 398 [ 16 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1040 
การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสนง.นายกรัฐมนตรี ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๓๐๖ ลว ๑๕ ก.ย.๕๔ [ 15 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1656 
แก้ไขประกาศ / คำสั่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก (15 กันยายน 2554) [ 15 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1843 
 
<< หน้าแรก...     389      390      391      392     (393)     394      395      396      397     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,295 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10