หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๐๕ ลว๒ พ.ย. ๕๔ [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1096 
รายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ตามแบบสำรวจ ที่แจ้งแล้ว ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๑๐ ลว ๓ พ.ย. ๕๔ [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1338 
สำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 6124 ลว. 3 พ.ย. 2554  [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 978 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ด่วนมาก ที่ พล 0037.5/ว 466 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2554 [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1084 
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 ที่ พล 037.3/ว 6116 ลว. 2 พ.ย. 2554 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1009 
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ ๓ ปี ที่ยังไม่ได้เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๑๑๗ ลว ๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 865 
การสมัครคัดเลือกนักกีฬาดีเด่น ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๖๓ ลว๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 834 
แบบสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานี ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๑๐ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1554 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย ที่ พล 0037.1/ว 464 ลว. 2 พ.ย. 54 [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1094 
ขออนุญาตสให้ อปท.เข้าร่วมงานมหากรรมจัดการความรู้ปี ๒๕๕๔สังคมไทยไร้โรคเบาหวาน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๑๐๔ ลว ๒ พ.ย. ๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 963 
การประชุมนายก/ปลัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 824 
เผยแพร่ ความรู้ เรื่องโรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 987 
เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โรคมือ เท้า ปาก สำหรับครูผู้ดูแลเด็กมาเพื่อเผยแพร่ ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว๔๖๐ ลว ๑ พ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 917 
แจ้งให้สำรวจตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขต อปท.ที่พร้อมเคลื่อนย้ายให้การสนับสนุนแก่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๕๙ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 789 
การรายงานผลการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ที่พล ๐๐๓๗.๓/๔๕๘ ลว ๑ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1127 
แจ้ง อปท.ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เร่งรัดจัดส่งข้อมูล ตาม ข้อ๒.๑-๒.๒ ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒ พ.ย. ๕๔ [ 1 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 863 
ขอส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ ที่ สธ ๐๔๑๖.๓/ว๒๕๕ ลว ๑๐ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1032 
สรุปผลการประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน ประจำเดือนตุลาคม 2554 ที่ พล 0037.1/454 ลว. 25 ต.ค. 54 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1321 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๖๐๐๙ ลว ๒๕ ต.ค. ๕๔ [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1378 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว 4998 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 3471 
การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด พ.ศ. 2555-2559 ที่พล 0037.3/ว 453 ลว. 25 ต.ค. 2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1309 
แจ้งเลื่อนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 10 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 451 ลว. 25 ต.ค.2554 [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1002 
ขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2554 "ยึดมั่นธรรมะ พัฒนาจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" ที่ พล0037.1/18143 ลว. 21 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 927 
การจัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๕๙๖๒ ลว ๒๑ ต.ค. ๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 967 
ขอเชิญประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล0037.1/ว446 ลว. 20 ต.ค. 2554 [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1665 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๘๓๒ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1149 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๑ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1010 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริการส่วนจังหวัดประจำปี ๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ ๘๓๐ ลว. ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๔ [ 21 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 794 
ให้ อปท.ที่ประสบอุทกภัย ได้จับคู่รับความช่วยเหลือจาก อปท. โดยรายงานจังหวัดทราบทุกวัน ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๔๗ ลว๒๐ต.ค. ๕๔ [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 765 
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ที่ พล0037.5/ว5933 ลว. 20 ต.ค. 2554 [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 888 
ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๔๔๔ ลว ๑๘ ต.ค. ๕๔ [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1174 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 445 ลว. 19 ต.ค. 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 821 
 
<< หน้าแรก...     387      388      389      390     (391)     392      393      394      395     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,338 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10