หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๕ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. ๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๕๙๐ ลว ๒๙ พ.ย. ๕๔ [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1473 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๘๓๔ ลว ๒๙ พ.ย. ๕๔ [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 869 
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๕๘๙ ด่วนที่สุด ลว ๒๙ พ.ย. ๕๔ [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 950 
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๕๘๙ ด่วนที่สุด ลว ๒๙ พ.ย. ๕๔ [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 699 
การคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. จ.พล. แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 6579 ลว. 28 พ.ย. 54 [ 29 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 698 
กำหนดเป้าหมายให้ จนท.ผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พล๐๐๓๗.๓/ว ลว ๑๑ พ.ย. ๕๔ [ 28 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 958 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 10/2554 ที่ พล 0037.1/ว6545 ลว. 25 พ.ย. 54 [ 25 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 914 
การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม๒๕๕๔ ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๕/ว๖๕๓๗ [ 25 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 3360 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 เดือนตุลาคม- ธันวาคม 2554 ที่ พล 0037.5/ว 946 ลว. 24 พ.ย. 2554 [ 25 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1115 
กำหนดการจัดงาน ไทคัพ ครั้งที่ 10 ปี 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1239 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน"ไทยคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่ พล 0037.3/ว 937 ลว. 23 พ.ย. 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 957 
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระขนพรรษา 7 รอบ 5ธันวาคม 2554 ครั้งที่ 10 ที่ พล0037.3/ว 499 ลว. 24 พ.ย. 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 751 
การรวบรวมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และ เทศบาลตำบล ที่ พล0037.4/943 ลว. 23 พ.ย. 2554 [ 24 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1825 
แจ้ง อปท. จัดส่งข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานพร้อมการสำรวจความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐาน วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 17 ลว.23 พ.ย. 2554  [ 23 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 828 
วิยุสื่อสารสำรวจเครื่องสูบน้ำ ที่ พล 0037.3/ว803 ลว.22 พ.ย. 2554 [ 23 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 968 
เอกสาร กติกา ใบสมัคร ประกอบการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ไทคัพ" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1547 
แจ้ง ผอ.กองช่าง/ผอ.สำนักงานการช่าง เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงาน วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 16 ลว. 22 พ.ย. 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 847 
โครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "ไทคัพ" มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 6471 ลว 22 พ.ย. 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1984 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ที่ พล 0037.5/ว 496 วท 22พ.ย. 2554 [ 22 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1082 
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/495 ลงวันที่ 21พ.ย.54 [ 22 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1203 
การประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงาน และการประชุมนายกปลัด ครั้งที่ 11/2554 ที่ พล 0037.1/493 ลว. 21 พ.ย. 54 [ 21 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 793 
เลื่อนกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ที่ พล 0037.5/ว 472 ลว. 11 พ.ย. 2554 [ 21 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1067 
ชำระเงินค่าลงทะเบียน โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.5/ว 911 ลว. 18 พ.ย. 54 [ 18 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 857 
การรายงานสรุปผลการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ พล 0037.1/ว 491 ลว. 18 พ.ย. 54 [ 18 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 947 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย พล 0037.3/ว6403 ลว. 18 พ.ย. 2554 [ 18 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1133 
เรื่อง การแข่งขันกีฬาไทยคัพ ลงวันที่ 17 พ.ย. 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 846 
ได้แจ้งให้อปท. สำรวจความเสียหายในด้านการศึกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล ๐๐๓๗.๓/๘๙๐ พ.ย. ๕๔ [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 910 
แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๓๔๗ [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1264 
เรื่อง ส่งแผ่นป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พล.0037.3/ว6385 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1146 
ประกาศเรื่องประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขวัญใจท้องถิ่น ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 [ 17 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 954 
แจ้งแนวทางจัดการคุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลในสถานการณ์อุทกภัย ที่พล. 0037.3/ว6381 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 808 
ขอให้ อปท. รวบรวมรายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม (ถ้ามี) ที่ พล.0037.3/ว775 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2554 [ 16 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 808 
 
<< หน้าแรก...     385      386      387      388     (389)     390      391      392      393     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,347 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10