หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิค ของ อปท. ที่ พล.0037.5/6910 ลว. 16 ธค. 54 [ 16 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1045 
อปท. ที่ยังไม่รรายงานคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก  [ 15 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1227 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ดูแลคนพิการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตในจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล.0037.3/ว518 ลว. 9 ธ.ค. 54 [ 14 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1036 
วาระประชุมนายกปลัด อปท. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 13 ธันวาคม 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1360 
วาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สถจ.พล. ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 13 ธันวาคม 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1501 
การเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.5/ว528 ลว 13 ธ.ค. 2554 [ 13 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1022 
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ พล 0037.3/ว 6828 ลว 13 ธ.ค.54 [ 13 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1888 
แบบฟอร์มโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ลว ๑๑ ธ.ค. ๕๔ [ 13 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1528 
( แผนผังใหม่ ) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในดอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 ครั้งที่ 10 ที่  [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 798 
โครงการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากร อปท. และสถานศึกษาในสังกัด ที่ พล 0037.3/ว 520 ลว. 9 ธันวาคม 54 [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 864 
เรื่อง ขั้นตอนและกลวิธีในการดำเนินการสร้องพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของหน่วยปฏิบัติการระดับ อบต. / เทศบาลประจำปี2555 ที่ พล 0037.3/ว516 ลว. 9 ธันวาคม 2554 [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 844 
เรื่อง แนวทางป้องกันภัยหนาว [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 919 
เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับครูผู้ดูแลเด็กศุนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล. 0037.3/ว6791 ลว. 8 ธ.ค. 54 [ 8 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1097 
เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในระบบสารสนเทศ ที่ พล.0037.3/ว6787 ลว. 8 ธ.ค. 54 [ 8 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 814 
เรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณของ อปท.ส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข ที่ พล.0037.3/ว6785 ลว. 8 ธ.ค. 54 [ 8 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 892 
เรื่อง คัดเลือกผู้แทนประทานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ใน ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล.637.2/ว6775 ลว. 7 ธ.ค. 54 [ 8 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 762 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเติม พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม ด่วนที่สุด ที่พล 0037.5/ว6753 ลว 7 ธ.ค. 54 [ 7 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1250 
เรื่อง แจ้งแนวทางจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่ พล.0037.3/ว6751 ลว. 7 ธ.ค. 54 [ 7 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 920 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ที่ พล 0037.3/ว 6750 ลว. 7 ธันวาคม 2554 [ 7 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 747 
เรื่อง ปฏิญญา ที่ พล.0037.3/ว507 ลว. 30 พ.ย. 54 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1026 
เครื่องแบบข้าราชการของครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.2/ว 514 ลว. 6 ธ.ค. 54 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 17281 
เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 5ธันวาคม 2554ที่พล. 0037.3/924 ลงวันที่2 ธันวาคม 2554 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 865 
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจของ อปท. ที่ พล. 0037.3/ว6707  [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 921 
วิทยุสื่อสาร ที่ พล 0037.3/ว 834 ลว. 29 พฤศจิกายน 2554 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 877 
การเครียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว 506 ลว.1 ธ.ค 54 [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 778 
ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ครูผู้ดูแลเด็ก) [ 2 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 20225 
การบันทึกข้อมูลตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 505 ลว. 1 ธ.ค. 2554 [ 2 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 718 
ให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อบต. ด่วนที่สุุด ที่ พล 0037.2/ว6640 ลว. 30 พ.ย. 54 [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1250 
ให้ความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดเทศบาล ด่วนที่สุุด ที่ พล 0037.2/ว6639 ลว. 30 พ.ย. 54 [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1232 
แจ้ง อปท.เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายความจงรักภักดี และสำนนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว 504 ลง. 1 ธ.ค. 2554 [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 761 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว๖๖๒๔ ลว ๓๐ พ.ย. ๕๔ [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1060 
แจ้งให้ อปท. ที่ประสบอุทกภัยแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำท่วมสูงสุด ที่ พล 0037.3/ว 6609 ลว. 30 พ.ย. 54 [ 30 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 942 
 
<< หน้าแรก...     384      385      386      387     (388)     389      390      391      392     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,325 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10