หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๓๘) ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๙๙ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๕ [ 13 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 863 
เรื่อง เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน "เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน" ผ่าน ระบบ e-PLan ที่ พล. 0037.3/ว200 ลว. 13 ม.ค. 2555 [ 13 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 786 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบรูณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๙๘ ลว ๑๓ ม.ค. ๕๕ [ 13 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 717 
เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนรภัย ที่ พล.0037.3/ว201 ลว 13 ม.ค. 2555 [ 13 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 767 
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ พล 0037.3/ว195 ลว 12 มกราคม 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2751 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบการประกันคุณภาพการศึกษษสำหรับสถานศึกษาที่จัดตั้งใหม่และที่ถ่ายโอนมาจาก อปท. 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 731 
ซักซ้อมแนวทางในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 179 ลว. 12 ม.ค. 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 817 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554 ที่ พล 0037.3/ว178 ลว 12 มกราคม 2555 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 978 
การประกวดอปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 2555 ที่ พล 0037.3/ว 177 ลว. 12 ม.ค 55 [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1439 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๔ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๗๕ ลว ๑๒ ม.ค. ๕๕ [ 12 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1208 
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่พล. 0037.3/ว170 ลว.11 ธ.ค. 54 [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 733 
สำรวจข้อมูลความเสียหายวันเกิดเหตุจากอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 809 
เรื่องประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอวังทอง ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๒๓ ลว ๑๐ ม.ค. ๕๕ [ 11 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1115 
แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พล 0037.4/ว005 ลว 6 ม.ค.55 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 935 
มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่ พล 0037.4/ว82 ลว 6 มกราคม 2555 [ 10 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1188 
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของ อปท.โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๑๑๑ ลว ๙ ม.ค.๕๕ [ 9 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2190 
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการ "บีโอไอแฟร์ 2011" ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.1/ว 101 ลว 6 ม.ค.55 [ 6 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 731 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.5/ว.57 ลว 5 ม.ค. 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 857 
การคัดเลือกนักการเมืองท้องถิ่นสตรีดีเด่น เนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว71 ลว 5 ม.ค.2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1172 
โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ พล 0037.4/44 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1761 
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารงานที่ดินเพื่อการบริการประชาชน ที่ พล 0037.1/ว70 ลว 5 มกราคม 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 899 
การฝึกอบรม หลักสูตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ พล 0037.4/43 ลว 4 ม.ค.55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2624 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555ให้แก่ อปท. ที่พล0037.5/ว548 ลว. 5 ธ.ค. 55 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1162 
แจ้งขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๕/ว๐๐๑ ลว ๕ ม.ค. ๕๔ [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2134 
โครงการนิเทศครูผู้ดุแลเด็กที่บรรจุใหม่ ปีงปม.55 จ.พล. ด่วนมาก ที่ พล 0037.2/ว 42 ลว. 4 ม.ค. 55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1039 
ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2555 ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0037.1/ว 551 ลว 4 ม.ค. 55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1020 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0037.1/ว 550 ลว 4 ม.ค.55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 785 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๗๒๓๘ ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๔ [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 882 
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 7202 ลว 29 ธ.ค.54 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1023 
การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว7204 ลว 29 ธ.ค.2554 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 728 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2555 ที่ พล 0037.1/ว7232 ลว 29 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 872 
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวฯ ที่พล 0037.1/21 ลว. 28 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 918 
 
<< หน้าแรก...     382      383      384      385     (386)     387      388      389      390     ....หน้าสุดท้าย >> 406
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-255
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 104,277 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10