หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
   
HOTNEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ยินดีให้บริการค่ะ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ที่ พล 0023.2/ว 1010 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 ที่ พล 0023.2/ว 1017 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 ที่ พล 0023.2/ว 1017 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 ที่ พล 0023.2/ว 1017 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 20 
แจ้งให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลเลือกตั้ง และแจ้งปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พล 0023.4/ว 133 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรางวัลวัดและหน่วยงานต้นแบบโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2566 และเข้าอบรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 136 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
แนวทางการดำเนินการยกระดับการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ พล 0023.6/ว 134 ลว 23 ก.พ.67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 13 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566-2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 135 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 18 
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1009 ลว 23 ก.พ. 67 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
แจ้ง ทต.ท่าทอง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/2321 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 28 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 1003 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 43 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 ที่ พล 0023.5/ว 131 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 24 
การปรับลดเก็บค่าธรรมเนียมในการสอบและค่าธรรมเนียมรายวิชาที่สอบ วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ที่ พล 0023.2/ว 130 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
แจ้ง ทน.พล. การตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ที่ พล 0023.3/2265 ล 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 35 
การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว987 ลว. 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 49 
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 129 ลว 22 ก.พ. 67 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 54 
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว083 ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 57 
ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ที่ พล 0023.4/ว128 ลว. 21 ก.พ. 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 77 
การติดตามผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการดำเนินการตามวาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.4/ว972 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 96 
แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.4/ว 970 ลว. 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) ที่ พล 0023.1/ว971 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 81 ลว. 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 72 
การรับฟังความคิดเห็นต่าร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/939 ลว. 20 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 56 
ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.4/ว 930 ลว. 19 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 73 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 968 ลว 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 64 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2566 ที่ พล 0023.5/ว 126 ลว.20 ก.พ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 112 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพิษณุโลก ปี 2566-2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 127 ลว 21 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 64 
การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 125 ลว 20 ก.พ. 67 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 176 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 162 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 ที่ พล 0023.3/ว 124 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง ที่ พล 0023.3/ว 121 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 113 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 486
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
  โทรศัพท์ : 055-000-257
  โทรสาร : 055-000-255
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,432,159 เริ่มนับ 25 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10