เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก,อบต.บึงกอก ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

319/3 หมู่ 4 บ้านคุยมะตูม ตำบลบึงกอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
65140

โทรศัพท์ 055-000-255-8
โทรสาร 055-000-255

0.01s. 0.50MB