Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก พิธีวางพวงมาลา

17 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก งานกีฬา บึงกอกเกมส์

17 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 9 ตุลาคม 2561 นายพิน ไกรเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกและคณะ ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ให้กับผู้สูงอายุตำบลบึงกอก

17 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 6 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ได้จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อทำการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่ แทนคณะเก่าที่หมดวาระลง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

17 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 13 ตุลาคม 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรพร้อมนายอำเภอ,หน.เกตร,นายกอบต.บึงกอก พร้อมผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ณ ม.8 บ้านประดา เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข

02 ต.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ

10 ก.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 10 กันยายน 2561 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ บ้านเสวยซุง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อถอดบทเรียนครั้งที่ 2 ของหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะให้ครัวเรือน

08 ก.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 8 กันยายน 2561 ชาวบ้านหมู่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้ ช่วยกันฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ( อบต.บึงกอก )

04 ก.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 4 กันยายน 2561 นายก อบต.บึงกอก ได้ออกพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2561 ให้กับผู้สูงอายุตำบลบึงกอก ( อบต.บึงกอก )

16 ส.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ 11 บ้านปรือกระเทียมใต้ โดยมีการสาธิตทำถังขยะอินทรีย์ให้ชาวบ้านได้ใช้จริงภายในครัวเรือน ( อบต.บึงกอก )
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th