Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านคลองเตย
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง )
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนน ม. 3 (อบต.บึงกอก)
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 (อบต.บึงกอก )
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก)
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านประด
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก)
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก)
01 ธ.ค. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาฯ ๗ โครงการ (อบต บึงกอก )และ ร่างขอบเขตงาน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th