Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.พ. 2562 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก รายงานผลการปฏิบัติการ ไตรมาส 1
27 ก.พ. 2562 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2562
18 ธ.ค. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
28 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก มาตรฐานการให้บริการประชาชนของ อบต.บึงกอก
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก บรรยายสรุปตำบลบึงกอก
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ2561
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2561
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
23 พ.ย. 2561 พิษณุโลก บางระกำ อบต.บึงกอก เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th