เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

วันที่ 11 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

การแจ้งถมดิน.docx34.09 KB
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ.doc93.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.06s. 0.25MB