เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริต 2562

วันที่ 10 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

บันทึกข้อความรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต-2562.docx25.16 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.25MB