เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลบึงกอก 1030 ก.ค. 62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 1028 ก.ค. 62
ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก919 ก.ค. 62
ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA )1018 ก.ค. 62
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้119 ก.ค. 62
โคงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม115 ก.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 256274 ก.ค. 62
ประกาศ อบต.บึงกอก เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง4725 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 25625118 มิ.ย. 62
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล557 มิ.ย. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562496 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25625327 พ.ค. 62
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน4616 พ.ค. 62
กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ4910 พ.ค. 62
แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนฯ ผด.6467 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก404 พ.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562333 พ.ค. 62
การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่7018 ธ.ค. 61
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 25615028 พ.ย. 61
บรรยายสรุปตำบลบึงกอก6423 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB