เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง49 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง39 ก.ย. 62
ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม831 ส.ค. 62
งาน Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019926 ส.ค. 62
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกพบประชาชน719 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562515 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล612 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่89 ส.ค. 62
โครงการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้นำชุมชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน47 ส.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 256286 ส.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ กรณีตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ52 ส.ค. 62
เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลบึงกอก 2930 ก.ค. 62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 1928 ก.ค. 62
ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก2319 ก.ค. 62
ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA )1718 ก.ค. 62
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้219 ก.ค. 62
โคงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม205 ก.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562154 ก.ค. 62
ประกาศ อบต.บึงกอก เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง5925 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 256212718 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB