เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลบึงกอก 1030 ก.ค. 62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 1028 ก.ค. 62
ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก919 ก.ค. 62
ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA )1018 ก.ค. 62
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้119 ก.ค. 62
โคงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม115 ก.ค. 62
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล557 มิ.ย. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562496 มิ.ย. 62
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน4616 พ.ค. 62
กิจกรรม Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ4910 พ.ค. 62
แบบรายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนฯ ผด.6467 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก404 พ.ค. 62
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 25615028 พ.ย. 61
บรรยายสรุปตำบลบึงกอก6423 พ.ย. 61
สนับสนุนการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน2118 ม.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2562243 ต.ค. 60
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559)5628 พ.ย. 59
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)8028 พ.ย. 57
แผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2553 - 25554628 พ.ย. 55
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB