เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง69 ก.ย. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง79 ก.ย. 62
ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม1531 ส.ค. 62
งาน Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 20191526 ส.ค. 62
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกพบประชาชน1619 ส.ค. 62
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 25621015 ส.ค. 62
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล712 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่99 ส.ค. 62
โครงการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้นำชุมชนเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน97 ส.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2562106 ส.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้พิการ กรณีตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ112 ส.ค. 62
เก็บขยะอันตราย บริเวณหมู่บ้านภายในตำบลบึงกอก 3730 ก.ค. 62
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 2728 ก.ค. 62
ตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก2719 ก.ค. 62
ตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( LPA )2018 ก.ค. 62
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้269 ก.ค. 62
โคงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม235 ก.ค. 62
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562194 ก.ค. 62
ประกาศ อบต.บึงกอก เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง6225 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 256216918 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB