Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประกาศเจตจำนงสุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
การปฏิบัติงานบริการประชาชน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนปฏิบัติการ ปี 2562 (27 ก.พ. 2562)  
รายงานผลการปฏิบัติการ ไตรมาส 1 (27 ก.พ. 2562)  
การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (18 ธ.ค. 2561)  
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2561 (23 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (23 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (23 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (23 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (23 พ.ย. 2561)
เผยแพร่ประกาศ สขร. ประจำเดือน เมษายน 2561 (23 พ.ย. 2561)
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ2561 (23 พ.ย. 2561)
บรรยายสรุปตำบลบึงกอก (23 พ.ย. 2561)
มาตรฐานการให้บริการประชาชนของ อบต.บึงกอก (23 พ.ย. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน (20 พ.ย. 2561)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (20 พ.ย. 2561)
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2561 (20 พ.ย. 2561)
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องทุจริต (14 พ.ย. 2561)
โครงการกิจกรรมร่วมรับประทานอาหาร ลดค่าใช้จ่าย สร้างจิตสำนึก องค์กรเข้มแข็ง (14 พ.ย. 2561)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ2561 (14 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึง... (05 มี.ค. 2562)  

28 กุมภาพันธ์ 2562 ยินดีต... (28 ก.พ. 2562)  

22 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุม... (22 ก.พ. 2562)  

20 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิษ... (20 ก.พ. 2562)

15 กุมภาพันธ์ 2562 นายระเ... (15 ก.พ. 2562)

13 กุมภาพันธ์ 2562 องค์ก... (13 ก.พ. 2562)

พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเส... (08 ก.พ. 2562)

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่น... (07 ก.พ. 2562)

นายพิน ไกรเกตุ นายก อบต.บ... (05 ก.พ. 2562)

นายอัครโชติ สุวรรณทอง นาย... (02 ก.พ. 2562)

โครงการ อบต.สัญจร พร้อมทั... (19 ธ.ค. 2561)

โครงการประชาคมตำบลเพื่อจั... (12 ธ.ค. 2561)

โครงการร้อยไหม สายใยสู่น้... (07 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมถวายพานพุ่ม เนื่อง... (05 ธ.ค. 2561)

มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน... (04 ธ.ค. 2561)

งานไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินป... (30 พ.ย. 2561)

ประกาศสงครามกับขยะจังหวัด... (29 พ.ย. 2561)

โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ เค... (27 พ.ย. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (21 พ.ย. 2561)

รับมอบใบประกาศหมู่บ้านต้น... (30 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกร... (18 เม.ย. 2561)  
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.9 ( จากนานางสุพัตรา อยู่พ่วง ถึง นานายนที่ จันทร์เพ็ง ... (18 ม.ค. 2561)  
เผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาฯ ๗ โครงการ (อบต บึงกอก )และ ร่างขอบเขตงาน (01 ธ.ค. 2560)  
แบบรูปรายการละเอียด ม.12 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด ม. 10 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด งานวางท่อเมนประปา ม.3 (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านประด (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงลูกรัง ม. 1 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 (อบต.บึงกอก ) (01 ธ.ค. 2560)
แบบรูปรายการละเอียด โครงการปรับปรุงถนน ม. 3 (อบต.บึงกอก) (01 ธ.ค. 2560)
ประกาศงานโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน 7 บ้านเสวย ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จั... (15 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคกลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่10... (28 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด แ... (05 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด C... (05 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ชนิด... (05 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิด แค... (05 ก.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด แ... (05 ก.ค. 2560)
ประกาศเพิกถอนการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิด เคปซีล หมู่ที่1 ... (13 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน... (22 พ.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (22 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพน... (22 ก.ค. 2557)  
ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน... (05 ก.พ. 2557)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (08 พ.ค. 2555)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (08 พ.ย. 2554)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระ... (08 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางการติดต่อ
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th