Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (จากนานายปรีชา ไป บ้านนายบุญส่ง ขำอินทร... (14 ธ.ค. 2559)  
เปิดเผยราคากลาง เจาะบ่อบาดาลในชั้นใตเดินหรือชั้นหินแข็ง (บริเวณที่สาธาณะประโยชน์... (14 ธ.ค. 2559)  
รายงานผลการสำราจเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้องเพลิง ของรถทุกคัน (02 ธ.ค. 2559)  
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (26 ก.ค. 2559)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ข่าว...ภาษี (23 พ.ค. 2559)
จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ข่าว...ภาษี (23 พ.ค. 2559)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ กำหนดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่เคลื่อนที่ครั้งที่๑ (23 พ.ค. 2559)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง... (02 ก.พ. 2559)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง... (02 ก.พ. 2559)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง... (02 ก.พ. 2559)
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์... (02 ก.พ. 2559)
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิง (19 พ.ย. 2558)
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (22 ต.ค. 2558)
แบบรายงานตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕... (22 ต.ค. 2558)
ที่ พล ๗๑๘๐๒ / ว๔๕๙ เรื่อง แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อดำเนิน... (15 มิ.ย. 2558)
ที่ พล ๗๑๘๐๒ /ว๙๙ เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์การแจ้งชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก... (15 มิ.ย. 2558)
ที่ พล ๗๑๘๐๒ /ว๙๙ เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์การแจ้งชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก... (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนล... (10 มี.ค. 2558)
เรื่อง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต... (31 ต.ค. 2557)
เรื่อง ขยายเวลาประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ( เพิ่มเติมฉบับที... (30 ต.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

Bike for Mom (13 ส.ค. 2558)  

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ. (13 ส.ค. 2558)  

อบรมนักบริหารการศึกษา ณ ส... (15 มิ.ย. 2558)  

ฉีดวัคซีน 2558 (04 มิ.ย. 2558)

งานแข่งขันกีฬาภายในตำบลบึ... (22 มี.ค. 2556)

ต้อนรับคณะรัฐมนตรี มาตรวจ... (21 ม.ค. 2556)

งานวันเด็ก ประจำปี 2556 (21 ม.ค. 2556)

ไหว้หลวงพ่ออินทร์ กินปลา ... (20 ธ.ค. 2555)

มอบบ้านรัญร่วมราษฎร์ กาชา... (20 ธ.ค. 2555)

งานกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่... (20 ธ.ค. 2555)

กิจกรรมวันพ่อ 2555 (06 ธ.ค. 2555)

ประเพณีลอยกระทง อบต.บึงกอ... (29 พ.ย. 2555)

โครงการบำบัดรักษาผู้เสพยา... (28 ก.ย. 2555)

ศึกษาดูงาน กระบี่ ตรัง (1... (24 เม.ย. 2555)

โครงการประชุมประชาคมระดับ... (29 ก.พ. 2555)

วันเด็ก อบต.บึงกอก ปี 255... (17 ม.ค. 2555)

5 ธันวามหาราช ประจำปี 255... (07 ธ.ค. 2554)

โครงการ “ ถนนสวยด้วยท้องถ... (01 ธ.ค. 2554)

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน... (08 พ.ย. 2554)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เ... (08 พ.ย. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเพิกถอนการยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิด เคปซีล หมู่ที่1 ... (13 มิ.ย. 2560)  
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน... (22 พ.ค. 2560)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (22 พ.ค. 2560)  
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนา... (22 พ.ค. 2560)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวิทยุสื่อสารฯ (25 เม.ย. 2560)
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวิทยุสื่อสารฯ (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่4 (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วิทยุม... (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคาในารจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่10 (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่9 (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หมู่ที่1 (25 เม.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (16 มี.ค. 2560)
ปร5 ขุดลอกคลอง ม4 บัญชีแสดงปริมาณงาน โครงการขุดลอกคลอง (จากท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้าน... (16 มี.ค. 2560)
บัญชีแสดงปริมาณงาน โครงการขุดลอกคลอง (จากท่อลอดเหลี่ยมหน้าบ้านนางบุญศรี ปัญญาปุ ... (16 มี.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (09 มี.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (09 มี.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก... (09 มี.ค. 2560)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.หมู่ที่11 บ้านปรือกระเทียมใต้ ตำบลบึงกอก อำเภอ... (09 มี.ค. 2560)
แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง หมู่ที่7 จากไร่อ้อยน... (09 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพน... (22 ก.ค. 2557)  
ประกาศคัดเลือกพนักงานตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน... (05 ก.พ. 2557)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป... (08 พ.ค. 2555)  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (01 ธ.ค. 2554)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข... (08 พ.ย. 2554)
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือระ... (08 ก.ย. 2552)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก
เลขที่ 319/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ : 0 - 5500 - 0255-8 โทรสาร : 0 - 5500 - 0255     E-mail : 
admin@buengkok.go.th


www.buengkok.go.th